Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít tăng giá trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/10/2021

Cổ phiếu HQC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 11-15/10/2021

Cổ phiếu phân bón gồm SFG, DCM, DPM tạo sóng tuần qua khi nằm trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/10/2021

Cổ phiểu SHB nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh thứ 6, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 4 về giá trị giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/10/2021

Cổ phiếu HAH nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/10/2021

Cổ phiếu FMC nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 9/2021

Doanh số bán tăng ở 9/10 trong số Top 10 xe bán chạy nhất tháng 9/2021 cũng như toàn bộ thị trường. Chiếc duy nhất thụt lùi trong Top 10 là Toyota Vios.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/10/2021

Cổ phiếu SHB nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/10/2021

Cổ phiếu DLG nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu tăng giá trên HOSE với 32% và trong Top 4 về khối lượng giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube