Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8 và 8 tháng 2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021 có tổng giá trị nhập khẩu 18,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 67,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng là 27,34 tỷ USD, giảm 6,1% về số tương đối, tương ứng giảm 1,77 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Các mặt hàng có trị giá giảm so với tháng trước là: dầu thô giảm 298 triệu USD, tương ứng giảm 50,9%; xăng dầu giảm 233 triệu USD, tương ứng giảm 60,2%; ngô giảm 228 triệu USD, tương ứng giảm 61,6%; vải giảm 223 triệu USD, tương ứng giảm 18,1%…

Điện thoại nằm trong Top 3 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021

Bảng 1: Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021

TTNhóm hàngGiá trị nhập khẩu (USD)Tăng / Giảm (%)
so với tháng trước
1Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện6.959.866.94511,2
2Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác3.999.463.996-5,2
3Điện thoại các loại và linh kiện1.877.265.72011
4Vải các loại1.006.029.211-18,1
5Chất dẻo nguyên liệu949.945.196-10
6Sắt thép các loại933.098.249-7,4
7Sản phẩm hóa chất720.364.457-9,8
8Sản phẩm từ chất dẻo704.110.6845,9
9Kim loại thường khác686.806.872-4,8
10Hóa chất565.820.165-14,2

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất 8 tháng 2021

Tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng/2021 là 216,15 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 54,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,16 tỷ USD, tương ứng tăng 35,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,08 tỷ USD, tương ứng tăng 20,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,82 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 43,6%…

Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 8 tháng 2021 so với 8 tháng 2020

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng là 6,96 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng trước. Tính trong 8 tháng/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 46,84 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng qua, nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc là 13,49 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với 12,47 tỷ USD, tăng 13%; Hoa Kỳ là 3,21 tỷ USD, tăng 4%.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá nhập khẩu trong tháng đạt gần 4 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước. Tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 8 tháng/2021 đạt 31,16 tỷ USD, tăng 35,5% tương ứng tăng 8,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ tử Trung Quốc với trị giá đạt 16,73 tỷ USD, tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc với 4,25 tỷ USD, tăng 8%; Nhật Bản: 2,93 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm trước…

Điện thoại các loại và linh kiện: nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,88 tỷ USD, tăng 11% so với tháng trước. Tính trong 8 tháng/2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 12,59 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng/2021, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 11,57 tỷ USD, chiếm 92% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này. Trong đó: từ Trung Quốc là 5,83 tỷ USD, tăng 62%; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 5,74 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu ngành dệt, may, da, giày: trị giá nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày (bao gồm bông các loại; vải các loại; xơ sợi dệt các loại và nguyên phụ liệu dệt may da giày) trong tháng 8/2021 là 1,89 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng trước. Tính chung trong 8 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này đạt tới 17,7 tỷ USD, tăng 29,4%, tương ứng tăng hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng 52%, với 9,2 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc với 1,7 tỷ USD, tăng 15%; Đài Loan với 1,7 tỷ USD, tăng 32%; Hoa Kỳ với 1,3 tỷ USD, giảm 5,1%…

Chất dẻo nguyên liệu: trong tháng 8/2021, lượng nhập khẩu nhóm hàng này là gần 580 nghìn tấn với trị giá là 950 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8/2021, cả nước nhập khẩu 4,84 triệu tấn chất dẻo nguyên liệu với trị giá là 8,05 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ từ: Trung Quốc với 1,62 tỷ USD, tăng mạnh 103%, tương ứng tăng 824 triệu USD; Tiếp theo là Hàn Quốc với 1,54 tỷ USD, tăng 58%, tương ứng tăng 568 triệu USD; Đài Loan là 1,11 tỷ USD, tăng 65%, tương ứng 434 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc các loại: Trong tháng 8/2021, lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam là 10,18 nghìn chiếc với trị giá là 222 triệu USD, giảm 29,3% về lượng và giảm 23,5% về trị giá so với tháng trước.

Tính trong 8 tháng/2021, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 105,7 nghìn chiếc, trị giá là 2,35 tỷ USD, tăng mạnh 95,6% về lượng và tăng 91,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 8 tháng/2021 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Inđônêxia, chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 54 nghìn chiếc, tăng 116% với trị giá trên 1 tỷ USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước; từ Inđônêxia là 30,4 nghìn chiếc, trị giá 382 triệu USD cùng tăng 50% về lượng và trị giá.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube