Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng 2021 có tổng kim ngạch 184,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,8% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube