Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 26/8/2021

Dòng cổ phiếu cao su và dược phẩm như TRA, VMD, HRC, GVR... nổi bật nhất hôm nay khi dẫn dắt đà tăng giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 10-14/5/2021

Cổ phiếu AGM nổi bật nhất tuần này khi tăng giá tới 39% với 8 phiên tăng trần liên tiếp. 

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 13/4/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu nước ngoài mua ròng và trong Top 10 mã tăng giá và giá trị giao dịch nhiều nhất trên HOSE. 

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube