Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/4/2022

Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 7-11/2/2022

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất tuần qua khi trong Top 2 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất, Top 3 giá trị giao dịch và bị nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/2/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/1/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 8/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tháng 8 khi giá đã tăng vọt hơn 3 lần và dẫn đầu tốc độ tăng về giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/8/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như SSI, CTS, TVS, SHS nổi bật nhất hôm nay khi vẫn giữ nhịp tăng dù các chỉ số chính giảm sâu.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/8/2021

Dòng cổ phiếu vận tải - logistic và phân bón tiếp tục nổi bật nhất hôm nay khi đa số tăng trần và xanh đậm.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/8/2021

Chứng khoán ngày 9/8/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi làm trụ…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/8/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 7/2021

Rất nhiều cổ phiếu gây chú ý vào tháng qua, tuy nhiên dẫn đầu tăng giá trong rổ VN30 và cũng là mã duy nhất của rổ lọt Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh trên HOSE, được nước ngoài…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 26-30/7/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30, trong Top 10 tăng giá mạnh nhất trên cả sàn HOSE và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 4.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 12/7/2021

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube