Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/6/2022

Cổ phiếu dòng thủy sản như IDI, VHC, ANV... gây chú ý hôm nay khi đồng loạt tăng giá trần và thu hút dòng tiền mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-7/1/2022

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 31%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/1/2022

Cổ phiếu VRE nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 9 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 6 và nằm trong danh sách…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/11/2021

Cổ phiếu ngân hàng như HDB, OCB, MSB, LPB, TCB... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 16/6/2021

Cổ phiếu TDH gây chú ý trong hôm nay khi tăng giá trần và trong danh sách có khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube