Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 15/2/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE và có khối lượng giao dịch đột biến gấp 2,5 lần so với trung…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/1/2022

Cổ phiếu họ FLC gồm ROS, FLC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 17-21/5/2021

Cổ phiếu KMR nổi bật nhất tuần này khi tăng giá tới gần 40% - dẫn đầu trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube