Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/3/2022

Cổ phiếu ASM gây chú ý hôm nay khi tăng trần trần, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/2/2022

Cổ phiếu KBC gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 17-21/1/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30; trong Top 3 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/1/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/12/2021

Cổ phiếu VRE nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 9 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/9/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/9/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm ở danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/9/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như TPB, TCB, MBB, CTG... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/9/2021

Cổ phiếu HAH và dòng cao su như BRC, TNC, GVR... nổi bật nhất hôm nay khi chiếm đa số trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/8/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi dẫn dắt đà tăng giá trong rổ VN30 và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 6 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/8/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/8/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube