Top 10 cổ phiếu rẻ nhất TTCK Việt Nam ngày 5/7/2022

Có đúng 10 cổ phiếu rẻ nhất ngày 5/7/2022 trên cả ba sàn HOSE, HNX và UpCoM thỏa mãn bộ bốn tiêu chí mà Top-10.vn lựa chọn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/4/2022

Cổ phiếu VND gây chú ý hôm nay tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 15/11/2021

Cổ phiếu POW nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 8 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/10/2021

Cổ phiếu FMC nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 1/7/2021

Cổ phiếu VPB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 5/2021

Cổ phiếu DTL nổi bật nhất tháng 5 trên HOSE khi tăng giá tới 138%.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 31/5-4/6/2021

Cổ phiếu LPB nổi bật nhất tuần này khi giá tăng hơn 19%; trong Top 7 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 10 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube