Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/4/2022

Cổ phiếu VND gây chú ý hôm nay tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/3/2022

Cổ phiếu VNM nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 3 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/1/2022

Cổ phiếu CII nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/1/2022

Dòng cổ phiếu ngân hàng như BID, TPB, STB... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/1/2022

Cổ phiếu FLC và các cổ phiếu liên quan nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 và tiếp…

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-7/1/2022

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 31%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/12/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi duy trì sắc xanh, dẫn đầu về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/12/2021

Ba anh em FLC - AMD - ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và trong Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/11/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như HDB, TPB, MSB, VIB... gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền rất mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/11/2021

Cổ phiếu HAH gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 1-5/11/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như BSI, VIX, FTS, VDS, VND... nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh và thu hút dòng tiền lớn trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/9/2021

Cổ phiếu HQC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube