Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/5/2022

Cổ phiếu SSI gây chú ý hôm nay khi giảm sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/5/2022

Cổ phiếu FLC gây chú ý hôm nay khi bất ngờ tăng trần, trong 4 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/4/2022

Cổ phiếu GEX gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/4/2022

Cổ phiếu DGW gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và khối lượng giao dịch tăng đột biến 3 lần so với trung bình 20 ngày.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/3/2022

Cổ phiếu FCM gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 6

Sóng chứng khoán mạnh mẽ trong tháng 6 gồm FTS, VCI, HCM, SSI, VDS, CTS khi đều tăng giá hơn 20%.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube