Top 10 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay (13/7/2022) trên sàn HOSE

Sau chuỗi phiên phục hồi ngoạn mục gần đây, cổ phiếu FLC không còn là mã giảm giá nhiều nhất sàn HOSE kể từ đầu năm, song vẫn chưa ra khỏi Top 10.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/5/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/5/2022

Cổ phiếu VHM gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/3/2022

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/3/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/2/2022

Cổ phiếu KBC gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như CTS, VIX, APG, BSI... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/11/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như HDB, TPB, MSB, VIB... gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền rất mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/11/2021

Cổ phiếu dòng chứng khoán như SSI, APG, TVB, VND... nổi bật nhất hôm nay khi đồng loạt tăng giá trần.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/9/2021

Nhóm cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS, AMD nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/9/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm ở danh sách giao dịch đột biến…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube