Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/3/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 9/2021

Cổ phiếu ASP nổi bật nhất trong tháng 9 khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 94%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 27/9-1/10/2021

Dòng cổ phiếu dầu khí như ASP, PGC, GAS, PXS... nổi bật nhất tuần qua khi chiếm đa số vị trí trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/9/2021

Cổ phiếu TGG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 40%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/9/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm ở danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/9/2021

Cổ phiếu HQC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube