Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 17-21/1/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30; trong Top 3 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/11/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 26/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 5/7/2021

Cổ phiếu TCB nổi bật nhất hôm nay khi giá gần tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube