Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/5/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/5/2022

Cổ phiếu TPB gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/4/2022

Cổ phiếu VCB gây chú ý hôm nay khi giảm điểm ít nhất trong rổ VN30 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/1/2022

Cổ phiếu FLC và các cổ phiếu liên quan nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 và tiếp…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/1/2022

Cổ phiếu FLC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 6 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 12-16/7/2021

Cổ phiếu SII gây chú ý tuần qua khi tăng giá tới 29%.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/7/2021

Cổ phiếu SBT gây chú ý hôm nay khi là mã duy nhất trong rổ VN30 tăng trần.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 14/7/2021

Cổ phiếu họ FLC tiếp tục gây chú ý hôm nay khi có 2 mã trong danh sách tăng giá mạnh nhất gồm FLC và AMD. Cùng với đó, mã FLC cũng dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 6/5/2021

Cổ phiếu VIB tăng giá trần và nằm trong danh sách giao dịch đột biến, còn cổ phiếu HSG trong Top 10 giá trị và khối lượng giao dịch lớn nhất, Top 2 nước ngoài mua ròng nhiều nhất. Đây…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube