Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/12/2021

Cổ phiếu VRE nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 9 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/9/2021

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, VIB, STB, MBB... gây chú ý hôm nay khi giữ sắc xanh và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/8/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube