Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2022 tăng trưởng 1000% so cùng kỳ

Thế Giới Xếp Hạng điểm qua Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có lợi nhuận quý 2/2022 tăng trưởng hàng 1000% so với cùng kỳ năm 2021.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/5/2022

Cổ phiếu MSN gây chú ý hôm nay khi tiếp tục tăng trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/5/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/4/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/3/2022

Cổ phiếu HQC gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/3/2022

Cổ phiếu HPG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/3/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/3/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 10 giảm giá mạnh nhất, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/3/2022

Cổ phiếu GVR gây chú ý hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30 và trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 28/2/2022

Dòng cổ phiếu thép gồm NKG, HSG, HPG... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/2/2022

Cổ phiếu KBC gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/2/2022

Cổ phiếu GEX gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 8 và có giao dịch đột biến gấp 2…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube