Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/6/2022

Cổ phiếu DPC nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên 2 sàn HOSE vs HNX với gần 31%.

Top 10 cổ phiếu được CTCK giao dịch tự doanh ngày 6.6.2022

Tự doanh ngày 6.6.2022, các công ty chứng khoán bán ròng hơn 338 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE, một nửa lượng bán ra thông qua giao dịch thỏa thuận.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/6/2022

Cổ phiếu MIG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 8 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/6/2022

Cổ phiếu dòng thủy sản như IDI, VHC, ANV... gây chú ý hôm nay khi đồng loạt tăng giá trần và thu hút dòng tiền mạnh.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/5/2022

Cổ phiếu GAS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 9 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 4 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/3/2022

Cổ phiếu ASM gây chú ý hôm nay khi tăng trần trần, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/3/2022

Dòng cổ phiếu vận tải, cảng biển như PDN, VSC, GMD, HAH... nổi bật nhất hôm nay khi đồng loạt kéo trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/1/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/11/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 7 về giá trị giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 4 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 7/7/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi đứng thứ 2 về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 13/4/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu nước ngoài mua ròng và trong Top 10 mã tăng giá và giá trị giao dịch nhiều nhất trên HOSE. 

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube