Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/3/2022

Dòng cổ phiếu vận tải, cảng biển như PDN, VSC, GMD, HAH... nổi bật nhất hôm nay khi đồng loạt kéo trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/11/2021

Cổ phiếu PLX nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, nằm trong danh sách có khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 26/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/10/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 10 về giá trị giao dịch, Top 5 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 5…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/9/2021

Cổ phiếu DCM nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 6 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 và nằm trong danh sách…

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 8/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tháng 8 khi giá đã tăng vọt hơn 3 lần và dẫn đầu tốc độ tăng về giá trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 2/8/2021

Cổ phiếu HAH gây chú ý trong hôm nay khi tiếp tục tăng trần dù giá đã tăng 45% trong tháng 7/2021.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 26-30/7/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30, trong Top 10 tăng giá mạnh nhất trên cả sàn HOSE và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 4.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 29/7/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 27/7/2021

Cổ phiếu AGG gây chú ý khi tăng giá trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 19-23/7/2021

Cổ phiếu STB gây chú ý tuần qua khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ròng mua nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 23/7/2021

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube