Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/3/2022

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng trần, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/2/2022

Cổ phiếu dòng dầu khí như PVD, PVS, PVT... gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/8/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá ít nhất trong rổ VN30, Top 3 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 19-23/7/2021

Cổ phiếu STB gây chú ý tuần qua khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ròng mua nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube