Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/3/2022

Cổ phiếu HQC gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/1/2022

Cổ phiếu CII nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/12/2021

Ba anh em FLC - AMD - ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và trong Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 15/11/2021

Cổ phiếu POW nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 8 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 26/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên…

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube