Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/4/2022

Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/11/2021

Cổ phiếu PLX nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, nằm trong danh sách có khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng trần, dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30 và được bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 9-13/8/2021

Dòng cổ phiếu vận tải và phân bón dần thoái lui trong danh sách tăng giá mạnh nhất và thay thế vào các mã như VMD, TGG, RIC..

HOSE: Top 10 doanh nghiệp thua lỗ nhiều nhất quý 1/2021

Quý 1/2021, sàn HOSE có 35 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ với tổng số tiền lỗ gần 5.700 tỷ đồng. HVN vẫn là doanh nghiệp lỗ nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 19/4/2021

Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi vừa tăng giá trần, vừa trong Top 3 mã có giá trị giao dịch lớn nhất và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 14/4/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và cùng với FLC dẫn đầu khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 13/4/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu nước ngoài mua ròng và trong Top 10 mã tăng giá và giá trị giao dịch nhiều nhất trên HOSE. 

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần qua (5-9/4/2021)

Cổ phiếu STB nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE và trong Top 5 mã được nước ngoài mua ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 3/2021

Chứng khoán tháng 3/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần qua (22-26/3/2021)

Chứng khoán tuần 22-26/3/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 25/3/2021

Chứng khoán ngày 25/3/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube