Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 30/8-1/9/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tuần này khi dẫn đầu về tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 22%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng trần, dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30 và được bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 17/5/2021

Cổ phiếu FPT nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít mã trong rổ VN30 tăng giá và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE. 

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube