Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/12/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 8 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/8/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 2 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 22/7/2021

Cổ phiếu KDH nổi bật nhất hôm nay khi giá tăng trần, trong Top 3 về giá trị giao dịch, Top 4 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 và trong danh sách giao…

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 25/5/2021

Nhóm ngân hàng như VPB, MBB, VCB, STB, TCB, SSB... tiếp tục 'áp đảo' trong các danh sách dưới đây.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 12/5/2021

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 3 về giá trị giao dịch, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube