Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/1/2022

Cổ phiếu STB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/12/2021

Cổ phiếu POW nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 2 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/12/2021

Ba anh em FLC - AMD - ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và trong Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/12/2021

Cổ phiếu BAF nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá trần cả 5 phiên.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/12/2021

Dòng cổ phiếu chứng khoán như FRT, SSI, VND... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh và thu hút dòng tiền trở lại.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 8/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 10 về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/11/2021

Dòng cổ phiếu ngân hàng như TPB, STB, HDB... nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/11/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và trong Top 5 về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/9/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 28/9/2021

Cổ phiếu GAS nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu tăng giá trong rổ VN30, trong Top 5 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch đột biến…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/9/2021

Cổ phiếu HSG gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất, trong Top 4 về giá trị, khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/8/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về khối lượng giao dịch, trong Top 3 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube