Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 10/2021

10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 10/2021 có tổng giá trị nhập khẩu 17,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 68% trong tổng giá trị nhập khẩu

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 10/2021 có tổng kim ngạch 21,96 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube