Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5 và 5 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 5/2021 có tổng kim ngạch 18,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,5% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube