Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8 và 8 tháng 2021

Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 8/2021 có tổng giá trị nhập khẩu 18,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 67,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Top 10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8 và 8 tháng 2021

10 nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 8/2021 có tổng kim ngạch 20,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75,4% trong tổng giá trị xuất khẩu.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube