Người thông minh nghĩ rồi mới nói, kẻ ngốc nói rồi mới nghĩ

Không tự cho là thông minh chính là thông minh. Người thông minh nghĩ rồi mới nói, kẻ ngốc nói rồi mới nghĩ.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube