Top 10 tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh thành phố có diện tích hẹp nhất Việt Nam bao gồm 7 tỉnh thuộc châu thổ sồng Hồng, 2 tỉnh thuộc châu thổ sông Cửu Long và 1 thành phố miền Trung.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube