Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam phần lớn là các tỉnh miền núi phía Bắc, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube