Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/1/2022

Cổ phiếu FLC và các cổ phiếu liên quan nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 và tiếp…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/12/2021

Cổ phiếu POW nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 2 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/8/2021

Cổ phiếu VIC nổi bật nhất hôm nay khi gần tăng trần, dẫn đầu về tăng giá trong rổ VN30 và được bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube