Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/6/2022

Cổ phiếu POW gây chú ý hôm nay khi là mã tăng giá duy nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 2 về giá trị giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/4/2022

Cổ phiếu VPB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 17/3/2022

Cổ phiếu DPM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 9 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/12/2021

Các cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/12/2021

Cổ phiếu ROS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/11/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 25/10/2021

Cổ phiếu dòng thoái vốn như BVH, BMI, NTP nổi bật nhất hôm nay khi đua nhau tăng trần trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít tăng giá trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/10/2021

Cổ phiếu SHB nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 30/8-1/9/2021

Cổ phiếu VMD nổi bật nhất tuần này khi dẫn đầu về tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 22%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 1/9/2021

Cổ phiếu HAH và dòng cao su như BRC, TNC, GVR... nổi bật nhất hôm nay khi chiếm đa số trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 24/8/2021

Cổ phiếu VHM nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 4 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube