Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/3/2022

Cổ phiếu ASM gây chú ý hôm nay khi tăng trần trần, trong Top 5 về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/1/2022

Cổ phiếu LPB tiếp tục gây chú ý hôm nay khi trong Top 5 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 26/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/8/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá ít nhất trong rổ VN30, Top 3 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube