Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/11/2021

Dòng cổ phiếu ngân hàng như TPB, STB, HDB... nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/8/2021

Dòng cổ phiếu vận tải - logistic và phân bón tiếp tục nổi bật nhất hôm nay khi đa số tăng trần và xanh đậm.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 27/7/2021

Cổ phiếu AGG gây chú ý khi tăng giá trần và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 30/6/2021

Cổ phiếu CTG gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 5 trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube