Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/6/2022

Cổ phiếu MIG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 8 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 31/5/2022

Cổ phiếu GAS nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 9 về giá trị giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 4 và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/5/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi giảm sàn, trong Top 3 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 2/2022

Với mức tăng 64%, PTC là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HOSE trong tháng qua.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/3/2022

Cổ phiếu MBB nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 10 giảm giá mạnh nhất, dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/11/2021

Cổ phiếu PLX nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, nằm trong danh sách có khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 4/11/2021

Cổ phiếu SSI nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, trong Top 2 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 3/11/2021

Cổ phiếu ngân hàng như HDB, OCB, MSB, LPB, TCB... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 2/11/2021

Cổ phiếu LDG nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và nằm trong danh sách giao dịch đột biến trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/10/2021

Cổ phiếu DLG nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu tăng giá trên HOSE với 32% và trong Top 4 về khối lượng giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tháng 9/2021

Cổ phiếu ASP nổi bật nhất trong tháng 9 khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 94%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/9/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị và khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube