Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/1/2022

Cổ phiếu LPB tiếp tục gây chú ý hôm nay khi trong Top 5 về giá trị giao dịch, Top 3 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao dịch…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/1/2022

Cổ phiếu CII nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất và nằm trong danh sách giao…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 27/9/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị và khối lượng giao dịch, được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 23/9/2021

Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/9/2021

Nhóm cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS, AMD nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/9/2021

Cổ phiếu HSG gây chú ý hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất, trong Top 4 về giá trị, khối lượng giao dịch trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube