Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 7/3/2022

Cổ phiếu DGC gây chú ý hôm nay khi tăng giá gần tối đa, trong Top 2 về giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/2/2022

Cổ phiếu STB gây chú ý hôm nay khi trong Top 2 về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch, được nước ngoài tiếp tục gom mạnh trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/12/2021

Cổ phiếu DIG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 33%.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/9/2021

Cổ phiếu DCM nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 6 về giá trị giao dịch, Top 2 về khối lượng giao dịch, được nước ngoài mua ròng nhiều thứ 3 và nằm trong danh sách…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/9/2021

Dòng cổ phiếu tôn thép như HSG, HPG, TLH... nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và trong Top 4 được nhà đầu tư nước ngoài mua…

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 10/8/2021

Nhóm dầu khí và vận tải biển như PTL, PGC, STG, HAH... nổi bật nhất hôm nay khi chiếm đa số danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube