Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

2. Diện tích Trung Quốc: 9.388.211 km2

  • Dân số hiện tại của Trung Quốc là 1.444.054.816 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Trung Quốc năm 2020 ước tính vào khoảng 1.439.323.776 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Trung Quốc chiếm 18,47% tổng dân số thế giới.
  • Trung Quốc đứng số 1 trong danh sách các quốc gia (và các quốc gia phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Trung Quốc là 153 người / Km2 (397 người / mi2).
  • 60,8% dân số thành thị (875.075.919 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Trung Quốc là 38,4 tuổi.
Nước nào rộng nhất thế giới - Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube