Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

3. Diện tích Mỹ: 9.147.420 km2

  • Dân số hiện tại của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là 332.653.797 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Hoa Kỳ năm 2020 ước tính vào khoảng 331.002.651 người vào giữa năm theo số liệu của Liên Hợp Quốc.
  • Dân số Hoa Kỳ chiếm 4,25% tổng dân số thế giới.
  • Hoa Kỳ xếp thứ 3 trong danh sách các quốc gia (và các quốc gia phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Hoa Kỳ là 36 người trên Km2 (94 người trên mi2).
  • 82,8% dân số thành thị (273.975.139 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Hoa Kỳ là 38,3 tuổi.
Nước nào rộng nhất thế giới - Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube