Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

4. Diện tích Canada – Diện tích 9.093.510 km2

  • Dân số hiện tại của Canada là 38.023.391 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Worldometer được xây dựng trên Worldometer.
  • Dân số Canada đến năm 2020 ước tính vào khoảng 37.742.154 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Canada chiếm 0,48% tổng dân số thế giới.
  • Canada xếp thứ 39 trong danh sách các quốc gia (và các quốc gia phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Canada là 4 người trên Km2 (11 người trên mi2).
  • 81,3% dân số là thành thị (30.670.064 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Canada là 41,1 tuổi.
Nước nào rộng nhất thế giới - Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube