Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới


5. Diện tích Brazil – Diện tích 8.358.140 km2

  • Dân số hiện tại của Brazil là 213.844.242 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Brazil đến năm 2020 ước tính vào khoảng 212.559.417 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Brazil chiếm 2,73% tổng dân số thế giới.
  • Dân số Brazil đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc).
  • Mật độ dân số ở Brazil là 25 người / Km2 (66 người / mi2).
  • 87,6% dân số là thành thị (186.217.070 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Brazil là 33,5 tuổi.
Nước nào rộng nhất thế giới - Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất
Nước nào rộng nhất thế giới – Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube