Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới


7. Diện tích Ấn Độ 2.973.190 km2

  • Dân số hiện tại của Ấn Độ là 1.391.531.080 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Ấn Độ đến năm 2020 ước tính vào khoảng 1.380.004.385 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Ấn Độ chiếm 17,7% tổng dân số thế giới.
  • Dân số Ấn Độ đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia (và các quốc gia phụ thuộc).
  • Mật độ dân số ở Ấn Độ là 464 người trên Km2 (1.202 người trên mi2).
  • 35,0% dân số là thành thị (483.098.640 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Ấn Độ là 28,4 tuổi.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube