Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới


8. Diện tích Argentina 2.736.690 km2

  • Dân số hiện tại của Argentina là 45.548.192 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Argentina năm 2020 ước tính vào khoảng 45.195.774 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Argentina chiếm 0,58% tổng dân số thế giới.
  • Argentina xếp thứ 32 trong danh sách các quốc gia (và các vùng phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Argentina là 17 người trên Km2 (43 người trên mi2).
  • 92,8% dân số là thành thị (41.919.857 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Argentina là 31,5 tuổi.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube