Thủ tục khai báo đăng ký xe online triển khai từ 21/7/2021

Từ 21/7, Cục CSGT mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên trang csgt.vn để hướng dẫn người dân thủ tục khai báo đăng ký xe online.

>> Top 10 sự cố hay gặp khi lái xe và cách xử lý hiệu quả

MỤC LỤC XEM NHANH

Có thể đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7

Từ 21/7, Cục CSGT mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử (csgt.vn) để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe, cũng như địa điểm, số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc.

Nếu như trước kia, người dân phải trực tiếp đến cơ quan CSGT hoặc gửi bản giấy và không biết phải liên hệ với ai để làm thủ tục, thì hiện nay, thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT, người dân có thể ở nhà gửi các thông tin, yêu cầu của mình cũng như liên hệ, đặt lịch và trao đổi các thông tin trước khi đến.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT sẽ phản hồi thông qua thư tiện tử, và điện thoại. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân trong việc khai báo, làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.

Cụ thể, người dân khi đăng nhập chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn sẽ được hướng dẫn đầy đủ chi tiết quá trình các bước thực hiện đăng ký xe, trên cơ sở đó, người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho các hình thức đăng ký, như: đăng ký xe lần đầu/đăng ký sang tên/đăng ký tạm thời/đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe/thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Sau khi cung cấp đầy đủ biểu mẫu đăng ký, lệ phí đăng ký, điện thoại, địa chỉ, cơ quan đăng ký trên toàn quốc để người dân chủ động liên hệ đặt lịch hẹn đăng ký, có sự liên thông tương tác đăng ký online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, để lựa chọn phương thức đăng ký xe phù hợp.

Chuyên mục có thiết kế các tính năng để người dân chủ động khai báo đối với xe mất cắp/mất giấy đăng ký xe/mất biển số/mất hồ sơ phương tiện/xe hư hỏng không sử dụng được/xe hết niên hạn sử dụng/xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên (không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây).

Khi người dân khai báo đầy đủ các thông tin về chủ phương tiện và xe thì hệ thống tự động gửi về mail điện tử của người khai báo, cũng như cung cấp thông tin: “Đơn vị tiếp nhận hồ sơ xe, địa chỉ làm thủ tục và số điện thoại của cơ quan đăng ký xe” để liên lạc với cơ quan đăng ký, biết lịch tiếp nhận giải quyết đăng ký, tránh tập trung đông người khi làm thủ tục.

Để bảm bảo giải quyết thủ tục thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký xe, người dân được lựa chọn hình thức trực tiếp đến nhận hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện để nhận chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thủ tục khai báo đăng ký xe online trên website CSGT

Thủ tục khai báo đăng ký xe online

1. Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Đối tượng áp dụng: Đăng ký lần đầu đối với xe nhập khẩu; xe sản xuất, lắp ráp trong nước; xe tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc xe đã đăng ký biển số quân sự nay bán thanh lý ra dân sự.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định

 1. Giấy tờ của chủ xe
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
 4. Chứng từ lệ phí trước bạ. Mức lệ phí
 5. Chứng từ nguồn gốc của xe.

Bước 2: Khai báo

Có 03 hình thức khai báo thực hiện đăng ký xe:

Bước 3: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục

Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc)

Bước 4: Bấm nút cấp biển số

Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định;

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo) Mức lệ phí

Bước 6: Nhận biển số

Nhận biển số. Kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 7: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

2. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đối tượng áp dụng: Xe đã đăng ký nay sang tên cho người khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
 4. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
 5. Chứng từ lệ phí trước bạ. Mức lệ phí
 6. Biển số (đối với xe biển loại 3, 4 số hoặc khác hệ biển).
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đăng ký xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an.
Bước 3: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục

Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe, nơi chủ xe có trụ sở hoặc cư trú (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).

Bước 4: Nhận giấy hẹn

Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; Trường hợp xe đã đăng ký biển loại 3, 4 số hoặc khác hệ phải đổi biển số thì thực hiện bấm nút cấp biển số, xe đã đăng ký 4 số nhưng có nhu cầu đăng ký biển 5 số.

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký sang tên theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo), nhận biển số (nếu có). Mức lệ phí

Bước 6: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

3. Sang tên, di chuyển xe ngoài tỉnh

Đối tượng áp dụng: Xe đã đăng ký nay sang tên cho người khác đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
 3. Biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe.
 4. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
Bước 2: Khai báo

Chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe, nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc) để làm thủ tục thu hồi và nộp lại đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan công an (không phải đóng lệ phí).

Bước 3: Nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ xe đó; Giấy chứng nhận tạm thời và Biển số tạm thời (nếu chủ xe yêu cầu).

4. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Đối tượng áp dụng: Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
 4. Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
 5. Chứng từ lệ phí trước bạ. Mức lệ phí
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đăng ký xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an.
Bước 3: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục

Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc)

Bước 4: Bấm nút cấp biển số

Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định;

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo) Mức lệ phí

Bước 6: Nhận biển số

Nhận biển số. Kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 7: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

5. Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Đối tượng áp dụng: Xe cải tạo; thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách hoặc xe đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định hiện hành; Biển số bị mờ, hỏng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe (trường hợp đổi đăng ký xe hoặc đổi biển số xe hoặc xe đã đăng ký loại biển 3 số hoặc khác hệ; xe đã đăng ký 4 số nhưng có nhu cầu đăng ký biển 5 số).
 4. Chứng từ cải tạo (trường hợp xe cải tạo).
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đổi lại đăng ký xe, biển số xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an.

Nộp hồ sơ xe tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc). Đối với xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn trước khi thực hiện phải khai báo có xác nhận của cơ quan đăng ký xe.

Bước 3: Nhận giấy hẹn

Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; đối với xe đã đăng ký loại biển 3,4 số hoặc khác hệ thì thực hiện bấm nút cấp biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định. Đối với xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn phải mang xe đến cơ quan đăng ký để kiểm tra.

Bước 4: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đổi lại đăng ký, biển số xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo), nhận Biển số (đổi biển từ 3, 4 số lên biển 5 số). Mức lệ phí

Bước 5: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số.

6. Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

Đối tượng áp dụng: Xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen và ngược lại.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy khai đăng ký xe (đối với chủ phương tiện là cá nhân, hộ kinh doanh), Công văn kèm theo danh sách xe đề nghị đổi biển số (đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải). Mẫu tờ khai
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu có).
 4. Biển số xe.
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đổi lại đăng ký xe, biển số xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).
Bước 3: Cơ quan đăng ký xe kiểm tra

Cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế trên hệ thống đăng ký xe để làm thủ tục đổi biển số và đặt biển sắt, có giấy hẹn trả biển số mới, giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu có).

Bước 4: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đổi lại đăng ký, biển số xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo). Mức lệ phí

Bước 5: Nộp biển số cũ và nhận biển số mới

Đến ngày hẹn chủ phương tiện nộp biển số cũ và nhận biển số mới (chữ và số của biển số giữ nguyên, chỉ đổi nền màu biển)

7. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Đối tượng áp dụng: Xe đã đăng ký bị mất Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc bị mất Biển số xe.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Biển số (đối với trường hợp xe đã đăng ký loại biển loại 3 số hoặc khác hệ biển, biển 4 số có nhu cầu sang biển 5 số).
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện cấp lại đăng ký xe, biển số xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an.
Bước 3: Nộp hồ sơ xe

Nộp hồ sơ xe tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc). Không phải mang xe đến.

Bước 4: Nhận Giấy hẹn

Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; đối với trường hợp xe đã đăng ký loại biển 3 số hoặc khác hệ hoặc biển 4 số có nhu cầu sang biển 5 số thì bấm nút cấp biển số mới theo quy định.

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo), nhận Biển số (nếu có)  Mức lệ phí

Bước 6: Nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong Giấy hẹn, đến Cơ quan đăng ký xe nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Đối tượng áp dụng:

 • Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.
 • Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
 • Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
 • Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
 • Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 • Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
 • Xe hết niên hạn sử dụng;
 • Xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.
 • Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58.
 • Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.
 • Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
 • Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe.
 4. Biển số xe. Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải có đơn trình báo (đối với cá nhân) hoặc công văn (đối với tổ chức) và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 5. Công văn thông báo của Cơ quan có thẩm quyền (đối với xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe hồ sơ xe bị làm giả hoặc cấp biển số không đúng quy định).
 6. Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp xe bị cắt hàn số máy, số khung.
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đổi lại đăng ký xe, biển số xe:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp tại cơ quan công an (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).
Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký xe, nơi đã đăng ký chiếc xe đó (Không phải mang xe đến).

Bước 4: Nhận giấy hẹn

Nhận Giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định.

Bước 5: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

9. Đăng ký xe tạm thời

Đối tượng áp dụng:

 • Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;
 • Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;
 • Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;
 • Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam;
 • Xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 2. Giấy tờ của xe: (Chứng từ nguồn gốc, chứng từ chuyển nhượng).
Bước 2: Khai báo thực hiện đăng ký tạm thời

Có 02 hình thức khai báo thực hiện đăng ký tạm thời:

 • Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp tại cơ quan đăng ký (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).
Bước 3: Nộp bản sao hồ sơ xe

Nộp bản sao hồ sơ xe (kèm theo bản chính để đối chiếu) tại Cơ quan đăng ký xe (không phải mang xe đến).

Bước 4: Bấm nút cấp biển số tạm thời

Bấm nút cấp biển số tạm thời, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định.

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính; nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe, Biển số tạm thời. Mức lệ phí

10. Đăng ký, cấp biển số xe người nước ngoài

Đối tượng áp dụng: Đăng ký, cấp biển số của người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc, học tập ở Việt Nam.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định
 1. Giấy tờ của chủ xe
 2. Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai
 3. Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe.
 4. Chứng từ lệ phí trước bạ. Mức lệ phí
 5. Chứng từ nguồn gốc của xe.
Bước 2: Khai báo

Có 03 hình thức khai báo thực hiện đăng ký xe:

Bước 3: Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục

Mang xe và hồ sơ xe đến làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc)

Bước 4: Bấm nút cấp biển số

Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định;

Bước 5: Nộp lệ phí

Kê khai lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo) Mức lệ phí

Bước 6: Nhận biển số

Nhận biển số. Kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định.

Bước 7: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

11. Khai báo, thông báo xe hết niên hạn sử dụng

Đối tượng áp dụng: Xe ô tô chở người, xe ô tô chở hàng, xe chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01/01/2002, theo quy định của Chính phủ đã hết hạn sử dụng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe hoặc người đang sử dụng xe.
 2. Nội dung khai báo xe hết niên hạn sử dụng (thiết kế trên phần giao diện để người dân thực hiện việc khai báo).
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe thì trình bày lý do tại mục nội dung khai báo.

Bước 2: Khai báo

Có 03 hình thức khai báo thực hiện nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng:

 • Chủ xe/người đang sử dụng xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe/người đang sử dụng xe trực tiếp đến cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
 • Chủ xe/người đang sử dụng xe trực tiếp đến Công an cấp xã nơi mình cư trú.
Bước 3: Nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho Cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc) hoặc nộp cho Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú/ người đang sử dụng xe cư trú.

12. Khai báo và thông báo xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan

Đối tượng áp dụng: Xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe hoặc người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định).
 2. Nội dung khai báo xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy (thiết kế trên phần giao diện để người dân thực hiện việc khai báo).
 3. Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe thì trình bày lý do tại mục nội dung khai báo.

Bước 2: Khai báo

Có 03 hình thức khai báo xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan:

 • Chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp hoặc ủy quyền người khác người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định) nộp tại cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
 • Trực tiếp nộp cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đối với xe đó.
Bước 3: Nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ xe đó (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc) hoặc Cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đối với xe đó.


13. Khai báo xe bị mất cắp cho cơ quan đăng ký xe

Đối tượng áp dụng: Xe bị mất cắp

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe hoặc giấy tờ của người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định)
 2. Nội dung khai báo xe mất cắp (thiết kế trên phần giao diện để người dân thực hiện việc khai báo).
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo xe mất cắp:

 • Chủ xe/người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định) khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp khai báo hoặc ủy quyền người khác hoặc người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định) khai báo tại cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
14. Khai báo chủ xe bị mất giấy tờ của xe

Đối tượng áp dụng: Xe bị mất hóa đơn bán xe, hợp đồng mua bán xe, Quyết định bán xe, Quyết định tich thu xe, Giấy tờ lệ phí trước bạ, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, giấy tờ hải quan, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe hoặc giấy tờ của người đang sử dụng xe (có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định)
 2. Nội dung khai báo chủ xe bị mất giấy tờ của xe (thiết kế trên phần giao diện để người dân thực hiện việc khai báo).
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo bị mất giấy tờ của xe:

 • Chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp khai báo hoặc ủy quyền người khác khai báo tại cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ xe đó (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).


15. Khai báo, thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe

Đối tượng áp dụng: Xe mất giấy chứng nhận đăng ký xe

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe
 2. Nội dung khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe (thiết kế người dân thực hiện việc khai báo)
Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo:

 • Chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe trực tiếp nộp hoặc ủy quyền người khác nộp tại cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Cơ quan đăng ký xe đang quản lý hồ sơ xe đó (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc).

16. Khai báo, thông báo xe đã bán, cho, tặng, thừa kế hoặc phân bổ, điều chuyển theo quy định

Đối tượng áp dụng: Xe đã có hợp đồng mua bán cho, tặng, thừa kế, phân bổ, điều chuyển theo quy định để làm thủ tục nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Giấy tờ của chủ xe.
 2. Nội dung khai báo xe đã mua bán, cho, tặng, thừa kế, phân bổ, điều chuyển (thiết kế trên phần giao diện để người dân thực hiện việc khai báo).
 3. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
 4. Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe thì trình bày lý do tại mục nội dung khai báo.

Bước 2: Khai báo

Có 02 hình thức khai báo thực hiện nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng:

 • Chủ xe khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
 • Chủ xe hoặc ủy quyền cho người khác trực tiếp đến cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó.
Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xe cho Cơ quan đăng ký đang quản lý hồ sơ xe đó (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc) hoặc nộp cho Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú/ người đang sử dụng xe cư trú.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube