Top 10 cổ phiếu được CTCK mua bán ròng ngày 20.5.2022

Tự doanh ngày 20.5.2022, các CTCK đã mua ròng hơn 132 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE. Trong phiên trước đó, khối này bán ròng 246 tỷ đồng.

Phiên này, các CTCK chuyển sang mua ròng 132 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, trong đó có 4 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, gồm: APH (mua ròng 2 triệu CP, giá trị 30 tỷ đồng); HII (mua ròng 1,173 triệu CP, giá trị 11,28 tỷ đồng); NHH (mua ròng 0,5 triệu CP, giá trị 8,75 tỷ đồng); và HSG (bán ròng 0,2 triệu CP, giá trị 4,3 tỷ đồng).

Còn lại có 90 cổ phiếu được giao dịch thông qua khớp lệnh. Trong số này có 40 cổ phiếu được mua ròng và 50 cổ phiếu bị bán ròng. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất hay bán ròng nhiều nhất đều có sự góp mặt của các mã trong nhóm VN30.

Dưới đây là bảng các cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 20.5.2022

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị Mua ròng
(nghìn đồng)
1FPT292.90085.70028.629.1908.405.18020.224.010
2VPB614.000148.80018.841.8854.546.45514.295.430
3MWG166.80062.40022.371.6008.400.10013.971.500
4PNJ152.60022.00016.034.8102.309.96013.724.850
5TCB463.200165.00016.696.8755.922.91010.773.965
6MBB485.600120.60013.134.4953.251.9959.882.500
7REE121.6009.269.4309.269.430
8ACB467.000159.00013.567.8704.596.4908.971.380
9GMD151.1007.673.8107.673.810
10VHC65.0005.881.0005.881.000
Tự doanh ngày 20.5.2022

Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK bán ròng nhiều nhất ngày 20.5.2022

STTMã CKKL MuaKL BánGiá trị Mua
(nghìn đồng)
Giá trị Bán
(nghìn đồng)
Giá trị Bán ròng
(nghìn đồng)
1BCM25.000300.0001.900.00022.193.60020.293.600
2HDG40.000285.300600.00013.304.83512.704.835
3HPX386.00010.199.82010.199.820
4MSN40.100110.0004.432.35012.012.7907.580.440
5DGC20.0004.340.0004.340.000
6KDH157.200249.7006.530.73510.354.2353.823.500
7VJC20.00040.6002.502.5605.032.1502.529.590
8OCB54.200140.2001.095.2502.838.2501.743.000
9NKG55.5001.631.6701.631.670
10SSI117.600167.7003.408.2154.779.5551.371.340
Top 10 cổ phiếu được tự doanh CTCK mua/bán ròng nhiều nhất

Toàn bộ dữ liệu tự doanh ngày 20.5.2022 của các CTCK thông qua giao dịch khớp lệnh trên HOSE

(Nghìn đồng)

Nguồn: HOSE

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube