Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới

Chứng khoán VPS là công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới trên cả 4 sàn (HOSE, HNX, UPCoM và phái sinh) trong Quý 1.2022.

Trong quý 1.2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tiếp tục khẳng định vị trí số 1 về thị phần môi giới bằng việc gia tăng tỷ trọng thị trường trên 3 sàn là HOSE, HNX và UPCoM. VPS chỉ bị giảm nhẹ thị phần trên sàn chứng khoán phái sinh song vẫn chiếm quá nửa với 53,84%.

Cụ thể, thị phần môi giới cổ phiếu của VPS trong quý 1.2022 trên HOSE là 17,94%, tăng 1,8% so với năm 2021; trên HNX là 20,98%, tăng 4,64% so với năm 2021; trên UPCoM là 24,00%, tăng 2,05% so với năm 2021.

Bám đuổi VPS ở Top 3 là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS). Đây cũng là thứ tự lần lượt trên HOSE với 9,66% thuộc về SSI và 8,01% của VNDS. Trong đó, SSI để mất 1,39% còn VNDS tăng 0,55% so với năm 2021.

Trên sàn HNX, hai công ty chứng khoán này hoán đổi vị trí cho nhau về thị phần môi giới cổ phiếu. VNDS ở vị trí thứ hai với 10,47% còn SSI xếp thứ ba với 6,74%.

Những cái tên khác thường xuyên xuất hiện trong Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu bao gồm: TCBS, HSC, MAS, MBS, VCSC, KIS, FPTS, SHS, VCBS, BSC.

Có 7/10 công ty chứng khoán trong Top 10 sàn HOSE gia tăng thị phần trong quý 1.2022. Trong đó tăng mạnh nhất là VPS với 1,8%. Đây cũng là công ty tăng thị phần mạnh nhất sàn HNX cùng kỳ với 4,64%.

Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên HOSE (%)

STTTên viết tắt Tên đầy đủNăm 2021Quý 01.2022Tăng / giảm
1VPSCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS16,1417,941,80
2SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI11,059,66-1,39
3VNDSCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT7,468,010,55
4TCBSCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương4,575,550,98
5HSCCông ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh6,715,24-1,47
6MASCông ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)4,445,010,57
7MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB4,274,520,25
8VCSCCông ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt4,874,42-0,45
9KISCông ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam2,893,270,38
10FPTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT3,383,24-0,14
Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới cổ phiếu

Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX Quý 1.2022

STTTên viết tắtTên CTCKNăm 2021Quý 1.2022Tăng / giảm
1VPSCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS16,34%20,98%4,64%
2VNDSCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT9,86%10,47%0,61%
3SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI6,77%6,74%-0,03%
4TCBSCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương4,86%6,39%1,53%
5MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB4,40%4,21%-0,19%
6FPTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT3,70%3,41%-0,29%
7MASCông ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)6,47%3,04%-3,43%
8SHSCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội4,49%3,02%-1,47%
9BSCCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam3,03%2,89%-0,14%
10VCBCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam#N/A2,74%#N/A

Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất về thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCoM trong Quý 1.2022

STTTên viết tắtTên CTCKNăm 2021Quý 1.2022Tăng / giảm
1VPSCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS21,95%24,00%2,05%
2VNDSCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT9,18%10,01%0,83%
3SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI7,76%6,67%-1,09%
4TCBSCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương5,25%6,13%0,88%
5MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB4,82%5,15%0,33%
6TVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt4,07%3,80%-0,27%
7FPTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT4,12%3,75%-0,37%
8VCBSCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam3,82%3,30%-0,52%
9BSCCông ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam3,36%2,88%-0,48%
10BVSCông ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt#N/A2,81%#N/A

Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong Quý 1.2022

STTTên viết tắtTên thành viênNăm 2021Quý 1.2022Tăng / giảm
1VPSCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS55,54%53,84%-1,70%
2HSCCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh14,72%13,40%-1,32%
3VNDSCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT6,58%6,59%0,01%
4SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI5,89%6,08%0,19%
5MASCông ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)3,49%4,37%0,88%
6MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB4,47%3,54%-0,93%
7TCBSCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương#N/A2,10%#N/A
8FPTSCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT2,33%1,94%-0,39%
9VCBSCông ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam1,18%1,38%0,20%
10PHSCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng#N/A1,32%#N/A

>> Top 10 thị phần môi giới trên HOSE quý 3/2021

Nguồn: HSX, HNX

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube