Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2020

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500. Những cái tên nổi bật bao gồm: Vingroup, Thế Giới Di Động, Doji, Trường Hải, Hòa Phát…

01 – TẬP ĐOÀN VINGROUP – CTCP
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 34.309 tỷ đồng.
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Tổng tài sản: 403.740 tỷ đồng
 • Doanh thu: 130.161 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 15.637 tỷ đồng
Lịch sử xếp hạng của Vingroup trong VNR500
02 – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 4.435 tỷ đồng.
 • Lĩnh vực: Bán lẻ điện tử, điện lạnh, viễn thông
 • Tổng tài sản: 41.708 tỷ đồng
 • Doanh thu: 103.485 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 5.035 tỷ đồng
Lịch sử xếp hạng của Thế giới di động trong VNR500
03 – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
Doanh nghiệp chưa niêm yết

Lịch sử xếp hạng của Doji trong VNR500
04 – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 27.610 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí…
 • Tổng tài sản: 101.776 tỷ đồng
 • Doanh thu: 64.677 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 9.096 tỷ đồng

Lịch sử xếp hạng của Hòa Phát trong VNR500
05 – CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 16.950 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện
 • Tổng tài sản: 106.794 tỷ đồng
 • Doanh thu: 56.538 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 5.570 tỷ đồng

Lịch sử xếp hạng của Thaco trong VNR500

Top 10 doanh nghiệp

06 – NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 25.299 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Ngân hàng
 • Tổng tài sản: 377.204 tỷ đồng
 • Doanh thu: 49.874 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 10.324 tỷ đồng

Lịch sử xếp hạng của Vpbank trong VNR500
07 – CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 17.416 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa
 • Tổng tài sản: 44.699 tỷ đồng
 • Doanh thu: 56.400 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 12.795 tỷ đồng

Lịch sử xếp hạng của Vinamilk trong VNR500

Top 10 doanh nghiệp

08 – CÔNG TY CP HÀNG KHÔNG VIETJET
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 5.416 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Vận tải hàng không
 • Tổng tài sản: 43.942 tỷ đồng
 • Doanh thu: 41.252 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 3.868 tỷ đồng

Lịch sử xếp hạng của Viẹtet trong VNR500
09 – NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
Thông tin đến 31/12/2019
 • Vốn điều lệ: 7.229 tỷ đồng
 • Lĩnh vực: Sản xuất hàng tiêu dùng
 • Tổng tài sản: 20.469 tỷ đồng
 • Doanh thu: 19.112 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 4.491 tỷ đồng

10 – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN

Lịch sử xếp hạng của Masan trong VNR500

Nguồn: VNR, BCTN của doanh nghiệp

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube