Toàn cảnh tình hình tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới

Tình hình tiêm vắc xin COVID-19 đến ngày 14/7: 25,8% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. 3,54 tỷ liều đã được sử dụng trên toàn cầu và 29,96 triệu liều hiện được sử dụng mỗi ngày. Chỉ 1% người dân ở các nước thu nhập thấp đã nhận được ít nhất một liều thuốc.

Tình hình tiêm vắc xin COVID-19 toàn thế giới - Cập nhật theo ngày

Tỷ lệ dân cư được tiêm vắc xin COVID-19 theo quốc gia

Biều đồ dưới đây là Top 10 quốc gia có tỷ lệ dân số đã nhận được ít nhất một liều vắc xin cao nhất. Con số này có thể cao hơn tỷ lệ được tiêm chủng đầy đủ nếu vắc xin yêu cầu hai liều. Dữ liệu này chỉ có sẵn cho các quốc gia báo cáo tình hình tiêm vắc xin COVID-19 theo phân loại liều lượng cho liều đầu tiên và liều thứ hai.

Toàn cảnh tình hình tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới
Dữ liệu được cập nhật đến ngày 15/7/2021. Xem dữ liệu cập nhật mới nhất tại ĐÂY.

>> Quốc gia nào có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cao nhất thế giới?

Tỷ lệ dân số nào đã được tiêm vắc xin COVID-19 một phần hoặc toàn bộ?

Biểu đồ sau đây cho thấy phân tích về số lần tiêm chủng của những người đã được tiêm chủng một phần hoặc toàn bộ tại 18 quốc gia có tỷ lệ tiêm cao nhất tính đến ngày 16/7/2021.

Một người được coi là đã được tiêm chủng một phần nếu họ chỉ nhận được một liều của phác đồ vắc-xin 2 liều. Một người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ nếu họ đã được chủng ngừa một liều hoặc cả hai liều của vắc-xin hai liều.

Dữ liệu này chỉ có sẵn cho các quốc gia báo cáo tình hình tiêm vắc xin COVID-19 theo phân loại liều dùng theo liều thứ nhất và thứ hai.

Toàn cảnh tình hình tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới
Phân tích về số lần tiêm chủng của những người đã được tiêm chủng một phần hoặc toàn bộ tại 18 quốc gia có tỷ lệ tiêm cao nhất tính đến ngày 16/7/2021. Xem dữ liệu cập nhật mới nhất tại ĐÂY.

Bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19 được tiêm hàng ngày?

Biểu đồ sau đây cho thấy số liều tiêm chủng COVID-19 được tiêm hàng ngày trên 100 người của Top 10 quốc gia đang có tốc độ tiêm vắc xin nhanh nhất tính đến ngày 15/7/2021. Dữ liệu được thể hiện ở đây là mức trung bình luân phiên trong 7 ngày.

Lưu ý rằng dữ liệu này được tính là một liều duy nhất và có thể lớn hơn tổng số người được tiêm chủng, tùy thuộc vào chế độ liều lượng cụ thể (ví dụ: những người được tiêm nhiều liều).

Toàn cảnh tình hình tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới
Top 10 quốc gia đang có tốc độ tiêm vắc xin nhanh nhất tính đến ngày 15/7/2021. Xem dữ liệu cập nhật mới nhất tại ĐÂY.

Ecuador tính đến ngày 15/7/2021 đang có tốc độ tiêm nhanh nhất với bình quân 1,73 liều trên 100 người dân. Tiếp theo là Bồ Đào Nha với 1,32 liều/100 người; Malaysia 1,19; Sri Lanka 1,14; Canada 1,13; Tây Ban Nha 1,11; Ai Len 1,10; Đan Mạch 1,07; Ả-rập Xê-út 0,94.

>> Quốc gia nào đang có tốc độ tiêm vắc xin COVID-19 nhanh nhất thế giới

Cùng tính đến ngày 15/7/2021, nếu không phân biệt dân số, Top 10 quốc gia có tốc độ tiêm nhanh nhất như trong bảng dưới đây.

Toàn cảnh tình hình tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới
Top 10 quốc gia có tốc độ tiêm nhanh nhất tính theo số liều tiêm mỗi ngày. Xem dữ liệu cập nhật mới nhất tại ĐÂY.

Phân loại theo tiêu chí này, Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, đang là nước có tốc độ tiêm nhanh nhất với 11,74 triệu liều mỗi ngày tính tại ngày 15/7/2021. Tiếp theo là nước đông dân thứ nhì thế giới – Ấn Độ với 4 triệu liều cùng ngày. Thứ ba là Brazil với 1,99 triệu liều…

Đã tiêm bao nhiêu liều vắc xin COVID-19?

Bản đồ và biểu đồ sau đây cho thấy số liều tiêm chủng COVID-19 được tiêm trên 100 người trong một nhóm dân số nhất định.

Tổng số lần tiêm chủng COVID-19 được thực hiện

Biểu đồ sau đây cho thấy tổng số liều tiêm chủng COVID-19 đã được sử dụng. Lưu ý rằng đây được tính là một liều duy nhất và có thể không bằng tổng số người được tiêm chủng, tùy thuộc vào chế độ liều lượng cụ thể (ví dụ: những người được tiêm nhiều liều).

Tỷ lệ dân số nào đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19?

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ trong tổng dân số đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Con số này có thể không bằng tỷ lệ được tiêm chủng đầy đủ nếu thuốc chủng ngừa yêu cầu hai liều. Nếu một người nhận được liều đầu tiên của vắc-xin 2 liều, chỉ số này tăng lên 1. Nếu họ nhận liều thứ hai, chỉ số này vẫn giữ nguyên.

Tổng số người đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19

Biểu đồ sau đây cho thấy tổng số người đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Con số này có thể không bằng số người được chủng ngừa đầy đủ nếu thuốc chủng ngừa yêu cầu hai liều. Nếu một người nhận được liều đầu tiên của vắc-xin 2 liều, chỉ số này tăng lên 1. Nếu họ nhận liều thứ hai, chỉ số này vẫn giữ nguyên.

Tỷ lệ dân số nào đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ?

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ trong tổng dân số đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ. Điều này đại diện cho phần đã nhận được tất cả các liều theo quy định của phác đồ tiêm chủng. Nếu một người nhận được liều đầu tiên của vắc-xin 2 liều, chỉ số này vẫn giữ nguyên. Nếu họ nhận được liều thứ hai, chỉ số sẽ tăng lên 1.

Dữ liệu này chỉ có sẵn cho các quốc gia báo cáo việc chia nhỏ liều dùng theo liều thứ nhất và thứ hai.

Tổng số người đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ

Biểu đồ sau đây cho thấy tổng số người đã được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. Điều này thể hiện số đã nhận được tất cả các liều theo quy định của phác đồ tiêm chủng. Nếu một người nhận được liều đầu tiên của vắc-xin 2 liều, chỉ số này vẫn giữ nguyên. Nếu họ nhận được liều thứ hai, chỉ số sẽ tăng lên 1.

Dữ liệu này chỉ có sẵn cho các quốc gia báo cáo tình hình tiêm vắc xin COVID-19 theo phân loại liều dùng thành liều thứ nhất và thứ hai.

Chủng ngừa theo độ tuổi

Các biểu đồ sau đây cung cấp dữ liệu về tỷ lệ những người đã được chủng ngừa COVID-19 theo nhóm tuổi. Điều này được cung cấp dưới dạng ba thước đo: phần đã nhận được ít nhất một liều; phần đã được tiêm phòng đầy đủ; và phần chỉ được tiêm phòng một phần.

Một số dữ liệu này chỉ có sẵn cho các quốc gia báo cáo tình hình tiêm vắc xin COVID-19 có phân chia liều dùng theo liều thứ nhất và thứ hai theo độ tuổi.

Tỷ lệ đã nhận được ít nhất một liều theo độ tuổi

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ dân số ở mỗi nhóm tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Chỉ số này bao gồm những trường hợp được tiêm chủng một phần hoặc toàn bộ.

Tiêm phòng đầy đủ theo độ tuổi

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ dân số trong từng nhóm tuổi được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. Điều này đại diện cho phần đã nhận được tất cả các liều theo quy định của phác đồ tiêm chủng.

Được tiêm chủng một phần theo độ tuổi

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ dân số ở mỗi nhóm tuổi chỉ được tiêm vắc xin COVID-19 một phần. Đối với lịch tiêm vắc xin hai liều, đây sẽ là những người chỉ được tiêm một liều.

Những người được tiêm chủng đầy đủ không được tính vào. Điều này có nghĩa là chỉ số này sẽ giảm khi mọi người nhận được liều thứ hai.

Những loại vắc xin nào đã được sử dụng ở mỗi quốc gia?

Biểu đồ sau đây cho thấy số liều tích lũy được nhà sản xuất vắc xin sử dụng. Dữ liệu này chỉ có sẵn cho một số quốc gia được chọn báo cáo dữ liệu cần thiết.

Chính sách tiêm chủng

Biểu đồ tương tác này lập bản đồ các chính sách của chính phủ về tiêm chủng COVID-19. Lưu ý rằng điều này chỉ theo dõi các chính sách về sự sẵn có của vắc xin. Nó không theo dõi số người đã được chủng ngừa.

Các quốc gia được nhóm thành sáu loại:

  • Không có sẵn
  • Khả dụng cho MỘT trong những người sau: lao động chính / nhóm dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng / nhóm người cao tuổi
  • Khả năng cung cấp cho HAI đối tượng sau: lao động chính / nhóm dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng / nhóm người cao tuổi
  • Khả năng cung cấp cho TẤT CẢ những người sau: lao động chính / nhóm dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng / nhóm người cao tuổi
  • Tính khả dụng cho cả ba cùng với tính khả dụng bổ sung một phần (chọn các nhóm / độ tuổi rộng rãi)
  • Tính khả dụng phổ biến

Thái độ đối với tiêm chủng COVID-19

Trung tâm dữ liệu của Trình theo dõi hành vi YouGov Covid-19 của Đại học Imperial College London thu thập thông tin chi tiết toàn cầu về hành vi của mọi người để phản ứng với COVID-19. Cuộc khảo sát này bao gồm các hành vi và thái độ của công chúng, từ đeo khẩu trang đến tự cô lập, xa cách xã hội, các triệu chứng và xét nghiệm.

Hai biểu đồ sau đây cho thấy dữ liệu hàng tháng từ cuộc khảo sát này về mức độ sẵn sàng tiêm vắc-xin COVID-19 của mọi người. Những người trả lời khảo sát đã được trình bày với tuyên bố sau: “Nếu vắc-xin COVID-19 được cung cấp cho tôi trong tuần này, tôi chắc chắn sẽ nhận được nó.” Người trả lời được yêu cầu phản ứng với tuyên bố này theo thang điểm từ 1 đến 5, từ “Hoàn toàn đồng ý” (1) đến “Hoàn toàn không đồng ý” (5).

Dựa trên thang điểm này, chúng tôi cho rằng, người trả lời sẵn sàng tiêm vắc xin COVID-19 nếu họ chọn 1 hoặc 2, không muốn tiêm vắc xin COVID-19 nếu họ chọn 4 hoặc 5 và không chắc chắn liệu họ có sẵn sàng tiêm vắc-xin COVID-19 hay không nếu họ chọn 3.

Cả hai biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ dân số của một quốc gia đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 so với tỷ lệ dân số chưa được tiêm chủng, trong đó tỷ lệ dân số chưa được tiêm chủng được phân tách thành những người sẵn sàng so với không sẵn lòng và không chắc chắn liệu họ có nhận được vắc xin COVID-19 hay không nếu nó được cung cấp cho họ trong tuần này.

Biểu đồ đầu tiên hiển thị dữ liệu này cho một quốc gia theo thời gian, trong khi biểu đồ thứ hai hiển thị cùng một dữ liệu cho nhiều quốc gia tại một thời điểm.

Nguồn: ourworldindata.org

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube