Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi nằm trong số ít tăng giá trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 tỷ phú được mất ngày 21/10/2021

Sau hai ngày giảm mạnh, cổ phiếu công ty LVMH của tỷ phú Bernard Arnault tăng trở lại mạnh mẽ. Ông dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ phú ngày 21/10 được nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/10/2021

Cổ phiếu HQC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.

Top 10 tỷ phú được mất ngày 20/10/2021

Cổ phiếu Facebook tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Mark Zuckerberg vươn lên dẫn đầu xếp hạng tỷ phú ngày 20/10/2021 được nhiều nhất(+1,6 tỷ USD).

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 19/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 tỷ phú được mất ngày 19/10/2021

Top 10 tỷ phú được mất ngày 19/10/2021

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 18/10/2021

Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 tỷ phú được mất ngày 15/10/2021

Cổ phiếu Virgin Galactic và Clover Health tăng mạnh, Chamath Palihapitiya vào nhóm tỷ phú được nhiều nhất nhờ cổ phiếu tăng mạnh nhất so với tài sản ròng.

Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 11-15/10/2021

Cổ phiếu phân bón gồm SFG, DCM, DPM tạo sóng tuần qua khi nằm trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/10/2021

Cổ phiểu SHB nổi bật nhất hôm nay khi giảm giá mạnh thứ 6, dẫn đầu về khối lượng giao dịch và trong Top 4 về giá trị giao dịch.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/10/2021

Cổ phiếu HAH nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 12/10/2021

Cổ phiếu FMC nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube